מהדורת ונציה תק"ב (1742)

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תק"ב

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תק"ב

"מהדורת ונציה" של הספר "אור החיים", הינה המהדורה ההיסטורית הראשונה שבה נדפס הספר "אור החיים" האגדי. מהדורה זו נדפסה בעיר ליבורנו שבאיטליה, והיא נקראת "מהדורת ונציה" על שם בית הדפוס שבה נדפסה.

"מהדורת ונציה" המקורית, יצאה לאור בשנת 1742, היה זה בזמן שמחבר הספר – רבי חיים בן עטר זצ"ל – היה בדרכו לארץ ישראל, כשנתיים לפני פטירתו.

"מהדורת ונציה" האגדית, נחשבת למסמך המקורי והמדויק ביותר הקיים כיום של הספר "אור החיים", בגלל העובדה הפשוטה שמהדורה זו יצאה לאור עוד בחיי המחבר – רבי חיים בן עטר זצ"ל – והוא ותלמידיו עשו את ההגהה הראשונית מיד לאחר ההדפסה (לדוגמה: בניסיונות הדפים הראשונים, נדפס הספר בשם "אורחות חיים", ומיד אחר כך שינו את שמו והוא נדפס – מאז ועד היום – בשמו הידוע: "אור החיים"). העובדה שרבי חיים בן עטר זצ"ל ותלמידיו עשו את ההגהה באופן אישי, מייקרת מאוד את המהדורה הזו ו"מחשיבה" אותה יותר מכל עשרות המהדורות המאוחרות.

"מהדורת ונציה" המקורית נעשתה ע"י אומני הדפוס הטובים ביותר שהיו אז בליבורנו ("ממלכת הדפוס" העולמית של אותם ימים) ונחשבה ל"פריצת דרך" בשיטות העימוד הגרפי והדפוס הידני שהיו נהוגים באיטליה באותם ימים. העימוד והעיצוב הגרפי ה"גאוניים" מאפשרים ללומד לקרוא במבט אחד את הטקסטים ביתר בהירות, להתמצא בדף בקלות ולהבין את הרעיונות העמוקים, דברי החכמה וסודות הקבלה הכתובים בספר – ביתר בהירות.

כיום נותרו עותקים בודדים של מהדורה אגדית והיסטורית זו, ויש הטוענים שעותק אחד של המהדורה הזו נמצא גם במרתפי הספרייה של הוותיקן ברומא.

מהדורת ונציה תשע"ז (2017)

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תשע"ז

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תשע"ז

מהדורת ונציה תשע"ז הינה שחזור מדויק ומדוקדק של הספר האגדי "אור החיים" מהדורת ונציה תק"ב – המקורי. מלאכת השחזור של המהדורה המקורית, שנדפסה בשנת 1742, ארכה 18 שנות עבודה מעמיקה ומדוקדקת, תוך השוואה של כ-20 דפוסים של הספר שנדפסו בשלושת העשורים האחרונים.

שתי נקודות חשובות עמדו לנגד עינינו לאורך כל העבודה, והן:

1) שמירה על "צורת הדף" המקורית, שבה העמידו המעצבים באיטליה ארבעה גושי טקסט שונים בעמוד אחד (כל הפסוקים הרלוונטיים וכל הפירושים על פסוקים אלו בעמוד אחד, בדומה לתלמוד הבבלי "מהדורת ונציה" שנדפס מוקדם יותר).

2) שמירה – באדיקות רבה – על הסגנון הלשוני המקורי של הספר, אפילו במקומות שהדקדוק המקורי אינו תואם לדקדוק בן-זמננו. וזו אחת הסיבות שבגללה ערכנו השוואה כל כך רחבה מול דפוסים רבים (חלק מהגילויים בהבדלי הגרסאות והנוסחאות שמצאנו, מובאים בשולי הדף בהערות שוליים).

בנקודה זו, ראוי לציין כי למרות התפוצה האדירה של הספר "אור החיים" – שנדפס מאז ועד היום בעשרות מהדורות ובמאות אלפי עותקים, ולמרות הפרסום האדיר של רבי חיים בן עטר זצ"ל בעולם – לא הצליחו בתי הדפוס לשחזר את המהדורה הראשונה, הנחשבת למקור המוסמך ביותר הקרוב לכתב היד, אנחנו בס"ד עושים זאת לראשונה בהיסטוריה!