מהדורת ונציה תשע”ז הינה שחזור מדויק ומדוקדק של הספר האגדי “אור החיים” מהדורת ונציה תק”ב – המקורי. מלאכת השחזור של המהדורה המקורית, שנדפסה בשנת 1742, ארכה 18 שנות עבודה מעמיקה ומדוקדקת, תוך השוואה של כ-20 דפוסים של הספר שנדפסו בשלושת העשורים האחרונים.

שתי נקודות חשובות עמדו לנגד עינינו לאורך כל העבודה, והן:

1) שמירה על “צורת הדף” המקורית, שבה העמידו המעצבים באיטליה ארבעה גושי טקסט שונים בעמוד אחד (כל הפסוקים הרלוונטיים וכל הפירושים על פסוקים אלו בעמוד אחד, בדומה לתלמוד הבבלי “מהדורת ונציה” שנדפס מוקדם יותר).

2) שמירה – באדיקות רבה – על הסגנון הלשוני המקורי של הספר, אפילו במקומות שהדקדוק המקורי אינו תואם לדקדוק בן-זמננו. וזו אחת הסיבות שבגללה ערכנו השוואה כל כך רחבה מול דפוסים רבים (חלק מהגילויים בהבדלי הגרסאות והנוסחאות שמצאנו, מובאים בשולי הדף בהערות שוליים).

בנקודה זו, ראוי לציין כי למרות התפוצה האדירה של הספר “אור החיים” – שנדפס מאז ועד היום בעשרות מהדורות ובמאות אלפי עותקים, ולמרות הפרסום האדיר של רבי חיים בן עטר זצ”ל בעולם – לא הצליחו בתי הדפוס לשחזר את המהדורה הראשונה, הנחשבת למקור המוסמך ביותר הקרוב לכתב היד, אנחנו בס”ד עושים זאת לראשונה בהיסטוריה!