ספר אור החיים

המכון להידור והפצת “אור החיים” הוקם לפני כ-20 שנה בישיבת “נתיבות עולם” בעיר בני ברק, ושם גם יצא לאור החיבור הראשון של המכון. החוברת “42 פירושי בחוקותי” התקבלה באהדה רבה, ותוך זמן קצר אזלה מן השוק ונדפסה מחדש בכמה מהדורות.

לפני כ-18 שנה עבר המכון למושב “קוממיות” שבצפון הנגב.

במשך השנים הללו יצאו לאור – מטעם המכון – מספר חיבורים ופרסומים לזיכוי הרבים ולביאור דברי רבנו חיים בן עטר זצ”ל, אך גולת הכותרת של עבודת המכון לכל אורך השנים הייתה שחזור הספר המקורי: “מהדורת ונציה” האגדית.

בעידודם והכוונתם של גדולי ישראל הי”ו נערכה השוואה קפדנית, זהירה ומדוקדקת של כ-20 דפוסים שונים של הספר שנדפסו בשלושת העשורים האחרונים, ונמצאו ממצאים מעניינים מאוד, אשר חלקם הובא ב”מהדורת ונציה” – תשע”ז.

כיום, בס”ד לאחר השקעה רבה ועבודה קשה ומאומצת, חלקו הראשון של הספר “מהדורת ונציה” – תשע”ז, הובא לדפוס בצורה משוכללת ובגרפיקה מעודנת ומפוארת.